Czym jest Karta Przekazania Odpadu? KPO i BDO

2024-03-21
Czym jest Karta Przekazania Odpadu? KPO i BDO

Nie wiesz, czym jest Karta Przekazania Odpadu? Posiadasz zużyte tusze lub tonery i zastanawiasz się, czy Ciebie również obowiązuje BDO? Chcesz poprawnie wygenerować i wydrukować KPO? Sprawdź, czym jest Karta Przekazania Odpadu! Wskazujemy, czym różni się BDO od KPO! Dowiedz się, jak poprawnie wypełnić kartę oraz dokonać wydruku!

Czym jest Karta Przekazania Odpadu?


Jesteś podmiotem gospodarczym, który wytwarza odpady? Zastanawiasz się, jak poprawnie przeprowadzić transport odpadów? Sprawdź, co to jest KPO i jak posiadacz odpadu powinien wystawić kartę przekazania odpadów! Wskazujemy co to jest BDO i objaśniamy jak z niego poprawnie korzystać!

Co to jest KPO?


KPO jest to Karta Przekazania Odpadu, którą wystawia podmiot wytwarzający odpad. Taka karta umożliwia odbiór i transport odpadu do wskazanego miejsca zrzutu. Na karcie przekazywania odpadu muszą być zawarte informacje o ilości odpadu, podmiocie, który przyjmuje odpady oraz transportującym dany odpad. Poprawnie wystawione karty ewidencji odpadu umożliwiają jego odbiór i transport do odbiorcy odpadu.

BDO – czym jest?


System BDO jest to narzędzie, które pozwala na ewidencję odpadów oraz śledzenie obiegu odpadów. Co więcej, dzięki systemowi BDO możliwe jest wypełnienie karty przekazania odpadów, dzięki czemu zbierane są informacje o:

  • masie odpadów,
  • kodzie odpadów,
  • miejscu odbioru i przekazania odpadów.

Każdy podmiot wytwarzający odpady musi posiadać aktywny numer rejestracyjny, co daje możliwość zalogowania się do systemu BDO i wystawiania kart.

Kogo obowiązuje Karta Przekazania Odpadu?


Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, czyli posiadania systemu BDO i wystawiania KPO mają wszystkie firmy i podmioty, które wytwarzają jakikolwiek rodzaj odpadu komunalnego czy przemysłowego, którego masa przekracza 1 tonę. Wytwórca odpadu musi przekazywać go do odpowiedniej organizacji, która zajmuje się zagospodarowaniem danego odpadu. Przekazywanie odpadów w systemie BDO można śledzić, a każdy następny krok, czyli przekazanie, transport i przejęcie odpadów jest zatwierdzane przez konkretny organ.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo wytwarza odpady lub będzie je wytwarzać, pamiętaj o obowiązku założenia BDO oraz wystawianiu Kart Przekazania Odpadu. Wytwarzanie oraz transport odpadów bez wpisu do BDO skutkuje dużymi karami za brak prawidłowej ewidencji odpadów.

Jak wydrukować KPO?


W celu wydrukowania KPO należy najpierw wypełnić poprawnie kartę przekazania odpadu w systemie BDO. Jeśli kartka jest gotowa, to przejdź do zakładki generowania PDF i pobrać plik KPO z odpowiednio nadanym numerem. Następnie odszukaj plik w folderze, w którym został zapisany i otwórz kartę przekazania odpadu. Jeszcze raz sprawdź poprawność wpisanych danych, a następnie kliknij przycisk „drukuj” lub naciśnij na klawiaturze CTRL+SHIFT+P i zatwierdź drukowanie. Kartę możesz wydrukować w kolorze lub monochromatycznie na papierze. Wydrukowaną kartę przekazania odpadów należy przekazać osobie, która jest odpowiedzialna za odbiór odpadów i ich transport.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2024
pixel